סניף דואר ברחוב אפרים לרון 112 באר שבע

שעות פתיחה

הערות

סניף ממ"ס ממוקם בצ'פופו.

עוד סניפים של דואר ישראל בבאר שבע